Việc làm

Tìm kiếm

Tỉnh thành phố

Danh mục

Loại công việc

Thời gian làm việc

Yêu cầu kinh nghiệm

Mức lương

Recruiting?

Advertise your jobs to millions of monthly users and search 15.8 million CVs in our database.

Start Recruiting Now

Nhân Viên Bếp Chảo (Chảo Chính - Chảo Phụ)

NHÀ HÀNG DR DÊ - HẢI SẢN XANH
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 31/03/2022
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm

Phụ Bếp Nhà Hàng

NHÀ HÀNG DR DÊ - HẢI SẢN XANH
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 16/03/2022
 • Toàn thời gian
 • Dưới 1 năm

Kế Toán Nhà Hàng

NHÀ HÀNG DR DÊ - HẢI SẢN XANH
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 22/03/2022
 • Toàn thời gian
 • Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Phục Vụ (Nam - Nữ)

NHÀ HÀNG DR DÊ - HẢI SẢN XANH
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 16/03/2022
 • Toàn thời gian
 • Dưới 1 năm

Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng

NHÀ HÀNG DR DÊ - HẢI SẢN XANH
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • 16/03/2022
 • Toàn thời gian
 • Dưới 1 năm

Giám Sát Nhà Hàng

NHÀ HÀNG DR DÊ - HẢI SẢN XANH
 • Toàn quốc
 • 2 năm trước
 • Toàn thời gian
 • 1 - 2 năm